2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Ιατρική Υπηρεσία

Οργανωτική δομή

Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου διακρίνεται σε τρεις Τομείς: Παθολογικό, Χειρουργικό και Εργαστηριακό.

Ιατρική Υπηρεσία 07/04/2022

Ιατρική Υπηρεσία Ημερομήνια αναφοράς 01-12-2018

Παθολογικός Τομέας

Ο Παθολογικός Τομέας περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

Χειρουργικός Τομέας

Ο Χειρουργικός Τομέας περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

Εργαστηριακός Τομέας

Ο Εργαστηριακός Τομέας περιλαμβάνει τα εξής Εργαστήρια και Τμήματα:

Λοιπά Tμήματα

Στην Ιατρική υπηρεσία ανήκουν και τα εξής Τμήματα: