Προκηρύξεις

Νέο Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός(1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας , με καθεστώς έκδοσης αντίστοιχων δελτίων απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσσας

10 Απριλίου 2024

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός(1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός ΠΕ Ιατρού Ειδικότητας Νεφρολογίας με καθεστώς έκδοσης αντίστοιχων δελτίων απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο ΓΝ Άμφισσας

09 Απριλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός ΠΕ Ιατρού Ειδικότητας Νεφρολογίας

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ , ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

20 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ , ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ θΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ ,ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ , ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ , ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

05 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ θΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ ,ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ , ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ , ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

10 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

08 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

22 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ., ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ ,Στην Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας

16 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ ,Στην Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο (Ορθή Επανάληξη)Προκήρυξη Θέσης Ειδικευόμενου Ιατρού Κλάδου Ε.Σ.Υ., στην Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας

12 Φεβρουαρίου 2020

(Ορθή Επανάληξη) Προκήρυξη Θέσης Ειδικευόμενου Ιατρού Κλάδου Ε.Σ.Υ., στην Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας, με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, για χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους στους προσερχομένους ασθενείς στο Νοσοκομείο Άμφισσας και στους χώρους αυτού.

31 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας, με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, για χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους στους προσερχομένους ασθενείς στο Νοσοκομείο Άμφισσας και στους χώρους αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης εδώ:

Νέο Προκήρυξη (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε διάφορες ειδικότητες

23 Μαΐου 2019

Προκήρυξη (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε διάφορες ειδικότητες

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ , στην ειδικότητα φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης

27 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ , στην ειδικότητα φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης εδώ:

Νέο Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (7) επτά θέσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γ.Ν. Άμφισσας»

28 Νοεμβρίου 2018

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (7) επτά θέσεων για τις ανάγκες καθαριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο Παράταση προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για θέσεις για Προκήρυξη Ειδικευμένων Ιατρών Του Κλάδου Ε.Σ.Υ .

24 Μαΐου 2018

Παρατείνεται έως την Τετάρτη 30-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ. η προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για Προκήρυξη Ειδικευμένων Ιατρών Του Κλάδου Ε.Σ.Υ

Νέο Προκήρυξη (2) δύο θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στις ειδικότητες Καρδιολογίας και Νεφρολογίας.

19 Απριλίου 2018

Προκήρυξη (2) δύο θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στις ειδικότητες Καρδιολογίας και Νεφρολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης:

Νέο Προκήρυξη θέσεων (2) δύο ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας

29 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη θέσεων (2) δύο ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης:

Νέο Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την στελέχωση των Τ.ΟΜ.Υ

4 Αυγούστου 2017

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προβαίνει στην ανάρτηση της προκήρυξης -πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα λειτουργία τοπικών ομάδων υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας.

28 Ιουλίου 2017

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ανακοινώνει την πρόσληψη μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο Προκήρυξη θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,έξι (6) θέσεων για τις ανάγκες καθαριότητας.

7 Ιουλίου 2017

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,έξι (6) θέσεων για τις ανάγκες καθαριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού

18 Απριλίου 2017

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265350127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου

26 Οκτωβρίου 2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265 350 127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο Προκήρυξη θέσεως ειδικευμένου Ιατρού

6 Σεπτεμβρίου 2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας παθολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265 350 127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο 2η Πρόσκληση συνεργασίας δύο (2) ιατρών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών

11 Αυγούστου 2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προσκαλεί για συνεργασία δύο (2) ιατρούς με απόδειξη παροχής υπηρέσιών.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265 350 127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο Προσκληση συνεργασίας δύο (2) ιατρών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών

30 Ιουνίου 2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προσκαλεί για συνεργασία δύο (2) ιατρούς με απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265 350 127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εδώ:

Νέο Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών

2 Ιουνίου 2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στον Εισαγωγικό Βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Νοσοκομείου μας ως εξής:

Για το Νοσοκομείο:

 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄
 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία (20) ημερών, ήτοι από 03 Ιουνίου 2016 έως και 22 Ιουνίου 2016.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, Οικισμός Δροσοχωρίου, 331 00, ΑΜΦΙΣΣΑ.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265 350 127.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης η υπεύθυνη δήλωση και η αίτηση εδώ:

Νέο Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών

29 Ιουνίου 2011

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία στον Εισαγωγικό Βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Νοσοκομείο μας και για το Κ.Υ. Λιδωρικίου ως εξής:

Για το Νοσοκομείο:

 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄
 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄
 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄
 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Για το Κ.Υ. Λιδωρικίου:

 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθενται, στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης ήτοι από 06 Ιουλίου 2011 μέχρι και 25 Ιουλίου 2011.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένο δέμα μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας (331 00 - Άμφισσα).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265 023 852.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης:

Νέο Προκήρυξη θέσεως ειδικευμένου ιατρού

16 Μαρτίου 2011

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία στον Εισαγωγικό Βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Νοσοκομείο μας ως εξής:

Για το Νοσοκομείο:

 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθενται, στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης ήτοι από 24 Μαρτίου 2011 μέχρι και 12 Απριλίου 2011.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένο δέμα μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας (331 00 - Άμφισσα).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265 023 852.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης:

Νέο Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών

26 Ιανουαρίου 2011

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία στον Εισαγωγικό Βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Νοσοκομείο μας, για το Π.Ι. Γαλαξειδίου του Κ.Υ. Ιτέας και για το Κ.Υ. Λιδωρικίου του Νοσοκομείου μας ως εξής:

Για το Νοσοκομείο:

 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄
 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄
 • (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις τριπλούν με αριθμημένες σελίδες καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το σύνολο των σελίδων που κατατίθενται, στο Τμήμα Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ’μφισσας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης ήτοι από 02 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 21 Φεβρουαρίου 2011.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένο δέμα μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας (331 00 - Άμφισσα).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2265 023 852.

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης: