Παρασκευή 19/04/2024

ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Σάββατο 20/04/2024
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΑΥΕΥΤΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Κυριακή 21/04/2024
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΜΑΥΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ