08/12/2023

ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
Μ.Τ.Ν
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
09/12/2023
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
10/12/2023
ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ