ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
29/05/2023

ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΥΥΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
M.T.N
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΙΥΥΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ