2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Ιατρική Υπηρεσία - Χειρουργικός Τομέας

Ωτορινολαρυγγολογική (ΩΡΛ) Κλινική

H Ωτορινολαρυγγολογική (ΩΡΛ) Κλινική στεγάζεται στον 1ο όροφο και έχει 2 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι υπερσύγχρονες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.