2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Ιατρική Υπηρεσία - Εργαστηριακός Τομέας

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

Το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο στεγάζεται στο Ισόγειο και υποστηρίζει κλασική ακτινογραφία, αξονικό τομογράφο, μαστογράφο, υπέρηχους και οστική μέτρηση.

Λειτουργεί όλο το 24 ωρο και όλο το χρόνο.