Ιατρική Υπηρεσία - Εργαστηριακός Τομέας

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

Το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο στεγάζεται στο Ισόγειο και υποστηρίζει κλασική ακτινογραφία, αξονικό τομογράφο, μαστογράφο, υπέρηχους και οστική μέτρηση.

Λειτουργεί όλο το 24 ωρο και όλο το χρόνο.