2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Ιατρική Υπηρεσία - Χειρουργικός Τομέας

Οδοντιατρική Κλινική

H Οδοντιατρική Κλινική στεγάζεται στον 1ο όροφο και έχει 1 κλίνη. Εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία χρήζουν οδοντιατρικής περίθαλψης.