Διαγωνισμοί

2018

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών SLA στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για το ΟΠΣΥ Μ.Υ Στερεάς Ελλάδας

12 Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 26-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

30 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 30.850,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Συριγγών

23 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων σε φιάλες

23 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.706,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Διευκρίνηση Διαγωνισμού :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Χάρτινων χαρτοπετσετών

23 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Βελονών Μ.Τ.Ν

23 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

19 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

19 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό-καθαριότητας

14 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό-καθαριότητας

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

14 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Συντήρησης Αναισθησιολογικού Μηχανήματος AESPIRE

13 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-11-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή

13 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-11-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και Εγκατάσταση ενός συστήματος κλιβάνου Ατμού κεντρικής Αποστείρωσης

12 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-11-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

12 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-11-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

8 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

8 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

6 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών αντιδραστήρια

31 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

31 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας

29 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

23 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

23 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

23 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

22 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπο υλικό- καθαριότητας

19 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπο υλικό- καθαριότητας

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

19 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλλακτικά

9 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλλακτικά

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

9 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

4 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

4 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

4 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

28 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας

28 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

28 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για καύσιμα

27 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για καύσιμα

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλακτικά

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλακτικά

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

14 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

11 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Σπιρόμετρου

7 Σεπτεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 20-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 19-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Προχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ενδοφακών

7 Σεπτεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 30.012,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 20-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 19-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Kαύσιμα

7 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Kαύσιμα

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

5 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

5 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

Νέο Παράταση υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για το χειρουργικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο

3 Σεπτεμβρίου 2018

Παράταση υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για το χειρουργικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό 2

3 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό 1

3 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

3 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

28 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιματισμό

23 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιματισμό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασφάλεια αυτοκινήτου

21 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

21 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό αποστειρωμένο

16 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό αποστειρωμένο

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

16 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Καρδιολογικούς Αναλυτές

13 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 19.997,34 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 13-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Χειρουργικού Μικροσκοπίου

13 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 03-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικής Διαθερμίας

13 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 03-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιόλαδου Παντοπωλείου

9 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Διενέργεια: 22-08-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 21-08-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Διαλυμάτων M.T.N

3 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 36.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

3 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

3 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

1 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 66.918,60 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-09-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Παρασκευή 14-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Ανακοίνωση:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Σακών Αίματος

1 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.706,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση Διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικής Γάζας

1 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.535,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

24 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό αποστειρωμένο-διαλύματα

24 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό αποστειρωμένο-διαλύματα

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

23 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλλακτικά

23 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών ανταλλακτικά

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

23 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου

19 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 20/07/2018 Μέχρι τις 18:00 27-08-2018 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για χειρουργικά εργαλεία

19 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για χειρουργικά εργαλεία

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

18 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 118.953,30 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 19/07/2018 Μέχρι τις 18:00 20-08-2018 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

16 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικά μηχανήματα

16 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικά μηχανήματα

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό

13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχάνημα μέτρησης - Αναλυτής Καυσαερίων

6 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχάνημα μέτρησης - Αναλυτής Καυσαερίων

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό ορθή επανάληψη

6 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό ορθή επανάληψη

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

6 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό - αποστειρωμένο υλικό

5 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υγειονομικό - αποστειρωμένο υλικό

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Χειρουργικού Μικροσκοπίου

4 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για οδοντιατρικό υλικό

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό.

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Monitor παρακολούθησης Ασθενών

4 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μίας Χειρουργικής Διαθερμίας

4 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Διευκρίνηση Διαγωνισμού:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό.

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό.

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Μηχανογραφικό υλίκό.

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Μηχανογρφικό υλικό.

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υγειονομικό υλικό.

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υγειονομικό υλικό.

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικά μηχανήματα

2 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικά μηχανήματα

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

26 Ιουνίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 12-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 11-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

19 Ιουνίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.990,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 05-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 04-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

`

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μίας Χειρουργικής Διαθερμίας Υψηλής απόδοσης

7 Ιουνίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-06-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσiα Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Αξονικού Τομογράφου

06 Ιουνίου 2018

Λεπτομέρειες της Διαβούλευσης εδώ:

Νέο Διακήρυξη Δημοσίου Πλεοδοτικού Διαγωνισμού : Εκμίσθωση Ακινήτου

01 Ιουνίου 2018

Λεπτομέρειες της Διακήρυξης εδώ:

Νέο Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός Χειρουργικού Μικροσκοπίου για το Οφθαλμολογικό Τμήμα

22 Μαΐου 2018

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Επαναληπτικός Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Πηκτικότητας αίματος με Συνοδό Εξοπλισμό

21 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.120,47 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-06-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Επαναληπτικός Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Αρτοποιίας

17 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.452,20 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

17 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.990,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων

14 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.079,90 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2018

2 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

25 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

25 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

13 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 03-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 02-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας

5 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.452,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 26-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 25-04-2018 ημέρα Τετάρτη
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων πηκτικότητας αίματος με συνοδό εξοπλισμό

3 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.120,47€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 18-04-2018 ημέρα Τετάρτη
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός Διαγωνισμός για την διαχείριση αποβλήτων

3 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοππτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 27.921,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 18-04-2018 ημέρα Τετάρτη
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την συντήρηση συστήματος επεξεργασίας νερού

3 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 18-04-2018 ημέρα Τετάρτη
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης::

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

29 Μαρτίου 2018

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 118.953,30€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 18:00 23-04-2018 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Μελανιών

28 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Υπηρεσία του Τεχνικού Ασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Κατεψυγμένων

27 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.021,49 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου και Γαλακτοπωλείου

27 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 24.485,36 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου

27 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 28.961,01 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Μαναβικής

27 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.079,89 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

15 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-02-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 26-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικούς Αναλυτές

6 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 37.870,47 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης

6 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

30 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 39.975,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

30 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 74.399,76 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων

25 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 19.926,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 08-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Υπηρεσία του Τεχνικού Ασφαλείας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

25 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 08-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Server

9 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 01-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 31-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Μελανιών

9 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 01-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 31-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

9 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 43.139,60 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Συντήρηση Ανελκυστήρων

9 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2017

8 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € πλέων ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη για το Έργο Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής ετών 2018-2019

8 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 18.000,00 € πλέων ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Σακουλών Απορριμμάτων και Μολυσματικών

2 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης: