Ιατρική Υπηρεσία - Παθολογικός Τομέας

Παθολογική Κλινική

H Παθολογική Κλινική στεγάζεται στον 3ο όροφο και έχει 22 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι υπερσύγχρονες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.