Ιατρική Υπηρεσία - Εργαστηριακός Τομέας

Αιμοδοσία

Η αιμοδοσία στεγάζεται στον Ισόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου. Είναι Σταθμός Β' τάξης.

Στο εργαστήριο το προσωπικό απασχολείται εκτός από τις αιμοληψίες, διασταυρώσεις και με ειδικές εξετάσεις που γίνονται καθημερινά σε όλους τους αιμοδότες.

Το εργαστήριο έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και λήψης αιμοδοσιών από όλους τους φορείς του νομού Φωκίδας και των όμορων νομών.