2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Οργανωτική δομή

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Παθολογικό Τμήμα
  • Χειρουργικό Τμήμα
  • Χειρουργείο
  • Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών (ΤΕΠ) & Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ)
  • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ)
  • Αιμοδοσία
  • Μαιευτικό & Γυναικολογικό Τμήμα

Νοσηλευτική Υπηρεσία