ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας - Τσάπα Χριστίνα: 2265 350 126

Προϊστάμενος Οικονομικού - Μαυραειδής Γεώργιος.: 2265 350 128

Λογιστήριο: 2265 350 129

Μισθοδοσία: 2265 350 358

Γραφείο Διαχείρησης Ανθρωπίνου Δυναμικού -Προϊστάμενη: Μανέ Κυριακή : 2265 350 127

Διαχείρηση - Προμήθειες: 2265 350 131

Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής -Κουμπούρας Απόστολος : 2265 350 350

Τμήμα Επιστασίας Ιματισμού - Προϊστάμενος: Καμάρας Κωνσταντίνος : 2265 350 167

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων ,Επειγόντων Περισταστικών και ΚΕΦΙΑΠ - Προϊστάμενη: Κοκμοτού Ευθυμία: 2265 350 139

Τμήμα Τεχνικού - Προϊστάμενος: Ντζιατζιάς Ιωάννης : 2265 350 165