Πίνακες Αποτελεσμάτων

Νέο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

06 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ