Ιατρική Υπηρεσία - Παθολογικός Τομέας

Παιδιατρική Κλινική

H Παιδιατρική Κλινική έχει 3 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι υπερσύγχρονες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.