ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας - Καράμαλης Γεωργιος: 2265 350 206

Δ/ντου Καρδιολογικού: 2265 350 317

Δ/ντου Μαιευτικού - Γυναικολογικού: 2265 350 216

Δ/ντου Παθολογικού: 2265 350 319

Δ/ντου Χειρουργικού Α: 2265 350 119

Δ/ντου Χειρουργικού Β: 2265 350 218

Δ/ντου Ορθοπεδικού: 2265 350 116

Δ/ντου Αναισθησιολογικού: 2265 350 217

Δ/ντου Ω.Ρ.Λ: 2265 350 117