2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Πρόγραμμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

` ` ` ` ` ` `
Ιατρεία Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Οστική Πυκνότητα(Ενδεικτικές Μέρες)
Υπέρηχοι(Ακτιονολογικό (Ενδεικτικές Μέρες)
Μικροβιολογικό 08:00 -10:00 08:00 -10:00 08:00 -10:00 08:00 -10:00 08:00 -10:00
Γυναικολογικό Δημόπουλος Σεραφείμ Επιμελητής Α΄
Καράμαλης Γεώργιος Διευθυντής
09:00-13:00
Δημόπουλος Σεραφείμ Επιμελητής Α΄
Καράμαλης Γεώργιος Διευθυντής
09:00-13:00
Δημόπουλος Σεραφείμ Επιμελητής Α΄
09:00-13:00
Υπογονιμότητας Δημόπουλος Σεραφείμ Επιμελητής Α΄
09:00-13:00
Νεφρολογικό Σε Επικοινωνία με τον Ιατρό
Οδοντιατρικό Θάνος Δημήτριος Διευθυντής
09:00-13:00
Ξηρού Βιολέτα Επιμελητής Α'
09:00-13:00
Ορθοπεδικό Μουργιάς Νικόλαος Επιμελητής Α'
Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος Διευθυντής
09:00 - 13:00
Μουργιάς Νικόλαος Επιμελητής Α'
Μακριδάκης Σπυρίδων Επιμελητής Α'
09:00 - 13:00
Οφθαλμολογικό Μουράντ Αναστάσιος Διευθυντής
09:00 - 13:00
Μουράντ Αναστάσιος Διευθυντής
09:00 - 13:00
Παιδιατρικό Λούκου Τριανταφυλλιά Διευθύντρια
Σταύρου Μαρία Διευθύντρια
09:00- 13:00
Λούκου Τριανταφυλλιά Διευθύντρια
Σταύρου Μαρία Διευθύντρια
09:00- 13:00
Πνευμονολογικό Μουρίκης Παναγιώτης Διευθυντής
09:00 -13:00
Μουρίκης Παναγιώτης Διευθυντής
09:00 -13:00
Παθολογικό Κανέβα-Μπουρμπούλη Διευθύντρια
09:00-13:00
Κακκανάς Χρήστος Διευθυντής
09:00- 13:00
ΩΡΛ Ξένος Αντώνιος Επιμελητής Β'
09:00-13:00
Ξένος Αντώνιος Επιμελητής Β'
09:00-13:00
Ξένος Αντώνιος Επιμελητής Β'
09:00-13:00
Χειρουργικό Αθανασίου Κωνσταντίνος Επιμελητής Α'
09:00-13:00
Κυριακίδης Αλέξανδρος Διευθυντής
09:00-13:00
Σκάρπας Αντρέας Επιμελητής Β'
09:00-13:00
Ιατρείο Γυναικολογικών & Μαιευτικών Υπερήχων Καράμαλης Γεώργιος Διευθυντής
Δημόπουλος Σεραφείμ Επιμελητής Α'
09:00-13:00
Φυσιοθεραπεία (Ενδικτεικές Μέρες )
Φυσιοθεραπεία ΚΕΦΙΑΠ (Ενδεικτικές Μέρες )
Φυσίατρος Κελεσίδης (Καθημερινά)
Ιατρείο Ψυχικής Υγείας (Σε επικοινωνία με τον Ιατρό)