Τμήμα Οικονομικό

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

13 Μαϊου 2024

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

10 Απριλίου 2024

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

11 Μαρτιου 2024

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

12 Φεβρουαρίου 2024

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

10 Iανυαρίου 2024

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

11 Δεκεμβρίου 2023

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

08 Νοεμβρίου 2023

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

09 Οκτωβρίου 2023

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

07 Σεπτεμβρίου 2023

Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Έκγριση Ισολογισμού Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας Οικονομικού Έτους 2022

06 Σεπτεμβρίου 2023

Έκγριση Ισολογισμού Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας Οικονομικού Έτους 2022

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

06 Σεπτεμβρίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Εκτέλεσης προϋπολογισμού

12 Ιουνίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού

Νέο Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού

10 Μαΐου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού