Ιατρική Υπηρεσία - Λοιπά Τμήματα

Tμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει την ευθύνη για την συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

To Τμήμα στεγάζεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου, και πλαισιώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς.