Διαγωνισμοί

2016

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

15 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-1-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 10-1-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυμάτων Μ.Τ.Ν. για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

7 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 59.950,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 20-12-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια στολών εργασίας και υποδημάτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

7 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 20-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 19-12-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

7 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-12-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.076,46 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-12-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Παρασκευή 16-12-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

1 Νοεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-11-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την διαχείριση αποβλήτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

1 Νοεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 31.980,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-11-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

1 Νοεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2016 13-12-2016, ημέρα Τετάρτη Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-11-2016)
Λήψη πρόσκλησης:
Παράταση ανοίγματος προσφορών:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

5 Σεπτεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 14,926,17 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-9-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 13-9-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών μαναβικής για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3,700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5,400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016,

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1,850,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων γενικής ούρων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

5 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 20-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 19-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12,624,36 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 12-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9,915,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση αναισθησιολογικού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2,250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 5-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης FRESENIUS για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2,250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 5-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης FRESENIUS για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 6-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης HOSPAL για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 6-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

31 Μαίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11,040,10 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-6-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-6-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

21 Απριλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12,845,84 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-5-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 9-5-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών

28 Μαρτίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 12-4-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 11-4-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Μαρτίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 8-4-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 7-4-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

25 Φεβρουαρίου 2016/p>

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11,164,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 4-3-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 3-3-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1,500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7,300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών μαναβικής για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός ειδών γαλακτοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5,300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1,700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση συστήματος επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-3-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 8-3-2016)
Λήψη πρόσκλησης: