2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Ιατρική Υπηρεσία - Λοιπά Τμήματα

Φυσικοθεραπευτήριο

Το Φυσικοθεραπευτικό εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα και εξυπηρετεί τις ανάγκες των νοσηλευομένων ασθενών και των απόρων του νομού Φωκίδας.