Ιατρική Υπηρεσία - Λοιπά Τμήματα

Φυσικοθεραπευτήριο

Το Φυσικοθεραπευτικό εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα και εξυπηρετεί τις ανάγκες των νοσηλευομένων ασθενών και των απόρων του νομού Φωκίδας.