ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια Νοσηλευτική Υπηρεσία - Γαλάτου Νίκη :2265 350 125

Προϊστάμένη Αιμοδοσίας -Κουλαδούρου Μαργαρίτα: 2265 350 132

Προϊστάμένη Αναισθησιολογικό Τμήμα -Ζαφείρη Θεοδώρα : 2265 350 357

Μαιευτικό Γυναικολογικό 2265 350 200

Προϊστάμενος Μονάδα Τεχνητού Νεφρού- Νούλας Ιωάννης : 2265 350 168 - 2265 350 159

Προϊσταμένη Παθολογικού - Καραλή Μαρία 2265 350 304 - 2265 350 300

Προϊσταμένη Χειρουργείου - Δερλού Μαρία 2265 350 225

Προϊσταμένη Xειρουργικού -Γκελεστάθη Βασιλική 2265 350 118 - 2265 350 100