Ιατρική Υπηρεσία - Χειρουργικός Τομέας

Χειρουργική Κλινική

Η Χειρουργική Κλινική στεγάζεται στον 1ο όροφο και έχει 16 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι υπερσύγχρονες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Επιστημονικό έργο Χειρουργικής Κλινικής