Διαγωνισμοί 2023

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων εργαλείων Μ.Χ. (Ψαλίδι Υπερήχων), με συνοδό εξοπλισμό

12 Δεκεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.500,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/12/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/12/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Ανανέωση των Υπηρεσιών DPO, για δύο (2) έτη

08 Δεκεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 14/12/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 13/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται για την προμήθεια μιας συσκευής LASER Υψηλής ισχύος για το χώρο του Φυσικοθεραπευτηρίου

08 Δεκεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 13.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 14/12/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 13/12/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ιατρικής Γάζας, για ένα (1) έτος

08 Δεκεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18/12/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για τις εταιρείες "ΕΥΘΥΜΙΟ ΣΚΑΡΙΜΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" , "ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΣΟΥΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ" & "ΒΑΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

01 Δεκεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 37.200,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 08/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 07/12/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΠΟΥΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 3ΩΡΩΝ ATTEST ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

30 Νοεμβρίου 2023

Διάρκει ΔιαβούλευσηςΔεκαπέντε(15)ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)
Λήψη πρόσκλησης

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ Μ.Τ.Ν, για δύο (2) έτη

21 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 01/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 30/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ακτινολογικού Φίλμ (CPV: 32354100-0) για εκτυπωτή FUJIFILM DRYPIX PLUS, για ένα (1) έτος

21 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 32.500,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 29/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 28/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 1500 cc

21 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 21.500,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ24%,τελών κυκλοφορίας ,εξόδων πινακίδων, PDI και λοιπών εξόδων
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΗΛΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ» για να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 1500 cc (Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός)

15 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 21.500,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ24%,τελών κυκλοφορίας ,εξόδων πινακίδων, PDI και λοιπών εξόδων
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 21/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 20/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση, Ακύρωση πρόσκλησης διαγωνιστικής διαδικασίας

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Αιματολογικούς Αναλυτές με Συνοδό Εξοπλισμό

07 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 26.157,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 6% & 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 15/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Επαναπρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Εντύπων

07 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 7.800,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 15/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση για την εταιρεία «DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» να καταθέσει προσφορά για τη Συντήρηση του Αναισθησιολογικού Μηχάνηματος Perseus A500 και του μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων Vista 120 V3 model C+ του Αναισθησιολογικού Τμήματος (CPV: 50400000-9) για χρονική διάρκεια 1 έτους

07 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.852,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 14/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 13/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται για την προμήθεια Ραμμάτων

03 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.500,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 10/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 09/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται για την προμήθεια Ιματισμού

03 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 10/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 09/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Επαναπρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Οφθαλμολογικού υλικού (Χειρουργικό Πακέτο φακοθρυψίας, Λόγχη 20G, 1.4mm, Σετ πλύσης αναρρόφησης,Bss bag 500ml, Βελόνα πλύσεως πρόσθιου θαλάμου G27),με συνοδό εξοπλισμό, για ένα (1) έτος

02 Νοεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 136.251,65 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 09/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 08/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Χαρτικών Ειδών

30 Οκτωβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 11.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% για (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Εντύπων

16 Οκτωβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.500,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% για (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/10/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση Διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Υλικού

12 Οκτωβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 32.336,72 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/10/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Υλικού,(Χειρουργικό Πακέτο φακοθρυψίας, Λόγχη 20G, 1.4mm, Σετ πλύσης αναρρόφησης,Bss bag 500ml, Βελόνα πλύσεως πρόσθιου θαλάμου G27), με συνοδό εξοπλισμό

12 Οκτωβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 32.336,72 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/10/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την υπηρεσία Καθαριότητας

29 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 167.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 20/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 16/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

21 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 25.500,00 € συμπ. του αναλογούντα ΦΠΑ (13% ή 24% κατ’ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 29/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 28/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση Διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Σακούλες Αποβλήτων-Απορριμμάτων

15 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ 25%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 21/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εταιρία Γενιική Χημικών Εφαρμογών ΕΠΕ να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία Διαχείρισης Οδοντιατρικού Αμαλγάματος(Ετήσιες Υπηρεσίες συλλογής , μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας διάθεσης/αξιοποίησης αποβλήτων)

13 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.580,00 συμπ.ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εταιρία WATERA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ να καταθέσει προσφορά για την Συντήρηση της Φορητής Αντίστροφης Όσμωσης της Μ.Τ.Ν για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας

12 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 1.264,80 συμπ.ΦΠΑ 24%, για (1)ένα έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών της ΜΤΝ» για 1 έτος

12 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 26.508,72 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 33.000,00 € συμπ. του αναλογούντα ΦΠΑ (6% ή 24% κατ’ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Μελανιών

28 Αυγούστου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 06/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 05/09/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Κατεψυγμένων ειδών για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας

10 Αυγούστου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για τον Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (VPOWER) να καταθέσει προσφορά για τη Συντήρηση του υποσταθμού Μέσης Τάσης και των τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γ. Ν. Άμφισσας

07 Αυγούστου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18/08/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 17/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

20 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 22.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 09/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 08/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Μαναβικής για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

20 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 21.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 09/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 08/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ελαιολάδου για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

20 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 09/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 08/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

20 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 32.200,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 09/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 08/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

20 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 29.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 09/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 08/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών Αρτοποιείου για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ

20 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 09/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 08/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας

17 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.050,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση στην εταιρία INTERMEDICA - ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ να καταθέσει προσφορά για τη Συντήρηση Αναισθησιολογικού Μηχανήματος AESPIRE του Αναισθησιολογικού Τμήματος

14 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.800,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Επαναπρόσκληση όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια ΗΠΑΡΗΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ (ΔΙΑΛΗΜΑΤΑ ΜΤΝ) για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας

12 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 25/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 24/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Λαπαροσκοπικών Ειδών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Άμφισσας

10 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Πλεγμάτων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Άμφισσας

10 Ιουλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Προμήθεια Τροχήλατων Καροτσιών διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Άμφισσας

31 Μαΐου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 17.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 13/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 12/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Φλεβοκαθετήρων

31 Μαΐου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 7.606,03 € πλέον ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 08/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 07/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ενδοφακών

15 Μαΐου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία διανομής Φαγητού για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ 2023 και ΙΟΥΛΙΟ 2023 και για τις ελλείψεις που θα δημιουργηθούν από τις κενές βάρδιες του προσωπικού των μαγείρων

15 Μαΐου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.558,76€ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 23/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 22/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Επαναπρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

02 Μαΐου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 800,00€ συμπ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 10/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 09/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Διαλυμάτων Μ. Τ. Ν. για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας

27 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00€ συμπ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια βραχιολιών Ταυτοποίησης Ασθενών 13.500 τεμαχίων,για 2 έτη, ήτοι 13.000 τεμάχια ενηλίκων και 500 τεμάχια νεογνών (250 ροζ και 250 μπλε) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας

27 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.550,00€ συμπ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για τον «ΑΝΔΡΙΤΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» να καταθέσει προσφορά για την Πρόσκληση Διαγωνιστικής Διαδικασίας ανάθεσης έργου για την υπηρεσία εξωτερικού συνεργάτη του τμήματος Πληροφορικής

27 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 1.650,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη μεταφορά αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού

27 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 16.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση στην εταιρία «Computer Team» να καταθέσει προσφορά για την πρόσκληση σκοπιμότητας-αναγκαιότητας διενέργειας Πρόσκλησης και την έγκριση των όρων αυτού, με την εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» παράγραφος 2, περίπτωση γγ (προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας), για την υπηρεσία SLA (CPV: 72253200-5) συντήρησης, και τεχνικής υποστήριξης σε περιβάλλον Web των εφαρμογών λογισμικού της Computer Team, που αφορούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) των Μονάδων Υγείας Στερεάς Ελλάδας, που είναι εγκατεστημένο στο Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, για δύο (2) έτη.

21 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 127.372,80 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

19 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.700,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/04/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλες τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση τήρησης Λογαριασμού ταμειακής Διαχειρισής και παρόχης τραπεζικών εργασιών του Γ.Ν Άμφισσας για χρονικό δύο(2) ετών και με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους

30 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Άμφισσας και του ΚΕΦΙΑΠ

27 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 343.657,32€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 01/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 05/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση στην εταιρία «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία Φύλαξης στο Γ.Ν. Άμφισσας

15 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 13.610,24€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία Διανομής Φαγητού

14 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 27/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 31/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση, Παράταση διαγωνισμού,Δεύτερη παράταση διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Αντισηπτικών Απολύμανσης

13 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.500,00€ συμπ. των αντίστοιχων ΦΠΑ (6,13+24%),
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Επαγγελματικής Κουζίνας με μαντεμένιες εστίες 30Χ30 cm τύπου KEF 490 CAT

13 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 20/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

08 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 16/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,διευκρίνιση,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Καθετήρων

08 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 15/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για την εταιρεία «OPEN EYE SECURITY» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία της Φύλαξης, στο Γ.Ν. Άμφισσας, για χρονική περίοδο 1 μήνα, ήτοι από 01.03.2023 μέχρι και 31.03.2023

20 Φεβρουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.510,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23/02/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Γαντιών

27 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 11.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 03/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 02/02/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπ. ΦΠΑ (13% ή 24% κατ’ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την διαχείριση αποβλήτων

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 16/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 10/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Διαχείριση Αποβλήτων

12 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν για την Προμήθεια Συριγγών - Βελόνων

12 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ (13% ή 24% κατ΄ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/01/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση