Ιατρική Υπηρεσία - Χειρουργικός Τομέας

Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική

H Μαιευτική Κλινική στεγάζεται στον 2ο όροφο και έχει 14 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι υπερσύγχρονες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των γυναικών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.