2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Ιατρική Υπηρεσία - Χειρουργικός Τομέας

Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική

H Μαιευτική Κλινική στεγάζεται στον 2ο όροφο και έχει 14 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι υπερσύγχρονες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των γυναικών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.