Διαγωνισμοί

2021

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

31 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 07-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 05-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρείας «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» να καταθέσει προσφορά για την Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου για τις Λογιστικές Υπηρεσίες Γενικής-Αναλυτικής Λογιστικής

30 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 11-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 10-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

30 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 11-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 10-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την υπηρεσία της Σίτησης

15 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 22-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΕΝΒΙΟ Ε.Π.Ε» για την καταθέση προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μπόιλερ ζέστου νερού χρήσης (ΖΝΧ) στο λεβιτοστάσιο

09 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 15-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 14-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρία «expertweb» να καταθέσει προσφορά για την Προμήθεια ενός server

02 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 09-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 08-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων και πιο συγκεκριμένα : Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Αμόλυβδη Βενζίνη

02 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 09-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 08-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια Φορητής Συσκευής Αναρόφησης Τροχήλατη(ηλεκτρική)

01 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 09-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 08-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

30 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 08-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 07-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΥΙΟΙ ΜΕΝ.ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» να καταθέσει προσφορά για την πρoμήθεια και εγκατάσταση αντλιοστάσιου

26 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 01-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ακτινολογικού Φιλμ για εκτυπωτή FUJIFILM DRYPIX PLUS

19 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Πέμπη 25-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση:

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΑΝΝΙΤΑ» για να καταθέσει προσφορά , για την καταστευή και επισκευή τεντών για συγκεκριμένους χώρους του Νοσοκομείου

19 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Πέμπη 25-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΕΠΕ» για την κατάθεση προσφοράς για την ματαφορά αίματος,πλάσματος και βιολογικού υλικού ,τέσσερις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα , Τετάρτη ,Παρασκευή και Κυριακή) για την χρονική περίοδο (8) μηνών

19 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Πέμπη 25-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τροχήλατου Καροτσιού Νοσηλείας

17 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 23-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός Server

16 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 22-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Χειρουργικών Εργαλείων στα σετ γενικής χειρουργικής

11 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 22-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ιατρικής Γάζας

11 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-11-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 17-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 15-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 15-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 15-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 15-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

02 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 10-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 09-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

22 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 29-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 27-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση και Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

21 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 27-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 26-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση και Διευκρίνηση :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την συμμόρφωση των Λειτουργιών και διαδικασιών του Νοσοκομείου με βάση το νέο κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένων

04 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων

04 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

04 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.900,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ταινιών σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό τα μηχανήματα προσδιορισμού

04 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών της Μ.Τ.Ν.

28 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.475,00 € € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Βελόνων Αιμοδιάλυσης

28 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.905,00 € € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικής Γάζας

28 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.540,00 € € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων, Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09134100-8, Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 και αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4

30 Αυγούστου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 260.889,80 € € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 01/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 27/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ, ΤΕΥΔ

Νέο Αίτημα οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία σίτισης στο Γ.Ν.Άμφισσας»

24 Αυγούστου 2021

Κατηγορία: Οικονομική Προσφορά
Προϋπολογισμός: 12.200,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 27-08-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 12:00 της ίδιας ημέρας (Παρασκευή 27-08-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης ,διευκρίνηση οικονομικής προσφοράς

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

09 Ιουλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 62.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 05-08-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 04-08-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστήρια Γενικής Ούρων

16 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 08-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-07-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδρταστηρίων και Αναλοσίμων για Αιματολογικούς Αναλυτές

16 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 17.600,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 08-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-07-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης τύπου FRESENIUS 4008S MTN

16 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 25.250,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% άνα έτος , έτοι 50.500,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% για δύο(2) έτη
Ημερομηνία Διενέργιας 08-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-07-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Ανασολογικούς Αναλυτές

16 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 59.700,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% ή 74.028,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικών αερίων σε φιάλες

15 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης αναισθησιολογικού μηχανήματος "AESPIRE"

15 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% άνα έτος , έτοι 4.800,00 € συμπ. ΦΠΑ για δύο έτη
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Φιλτρών Τεχνητού Νεφρού

15 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 63.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Συντήρησης Συστήματος Επεξεργασίας Νερού της ΜΤΝ

15 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 30.400,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%(11.200,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για το πρώτο έτος και από 9.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για το δέυτερο έτος και για το έτος της προαίρεσης)
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω του ορίου εφαρμογής της ενωσικής νομοθεσίας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

06 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Δημοσιος Διαγωνισμός ,Προκηρυξη Διαγωνισμού, Περίληψη Διαγωνισμού, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας,ΤΕΥΔ Ευρωπαϊκής Ένωσης,Διευκρίνηση Ημερομηνίας Αποσφράγησης Διαγωνισμού, Διευκρίνηση Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ
Προϋπολογισμός: 177.958,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

31 Μαΐου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% για δώδεκα (12) μήνες και 21.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% με την προαίρεση
Ημερομηνία Διενέργιας 17-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής Ύλης

24 Μαΐου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.700,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 10-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορές Αντικειμένων του Γ.Ν Άμφισσας»

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Γαλακτοπωλείο και Ελαιόλαδου

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 30.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιείας

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κατεψυγμένων

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Καρδιολογικού Αναλυτή

24 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 14.200,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 6%
Ημερομηνία Διενέργιας 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-04-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Μελανιών

24 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργιας 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-04-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σάκων Αίματος

24 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.100,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργιας 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-04-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας

24 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.100,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ για 2+1 έτη με την προαίρεση
Ημερομηνία Διενέργιας 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-04-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Υλικού

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 24.200,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης,Διευκρίνηση

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Μαναβικής

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σακούλων Αποβλήτων-Απορριμάτων

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης,Διευκρίνηση

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ανασθησιολογικού Υλικού (Βελόνες Ραχιαίας Αναισθησίας και Πλήρες Σετ Επισκληρίδιου Αναισθησίας)

16 Φεβρουαρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 04-03-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 03-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης,Διευκρίνηση Διαγωνισμού

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ακτινοπροστασίας

27 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.100,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και εξόδων
Αποσφράγιση Προσφορών 11-02-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-02-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ενδοφακών

27 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 20.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 11-02-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-02-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ενός(1) ψυγείου Φαρμάκων

27 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 11-02-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-02-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή προμηθευτή υλοποίησης του Υποέργου «Προμήθεια ιατροτέχνολογικού εξοπλισμού (Μιας σχιμοειδής Λυχνίας) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

21 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:22/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 19/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 15/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, και υπεύθυνη δήλωση