2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Διοικητής - Τριανταφύλλου Νικόλαος

Γραμματεία Διοίκητή: 2265 350 123 - 22650 29660