Το νοσοκομείο

Σύντομη περιγραφή

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας είναι κτισμένο σε έκταση 17.000 τ.μ. και αποτελείται από τρεις ορόφους:

  • Ισόγειο στο οποίο στεγάζονται τα επείγοντα και τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τα εργαστήρια: Μικροβιολογικό, Αιμοδοσίας, Ακτινολογικό, Φαρμακείο και οι διοικητικές Υπηρεσίες.
  • Τρεις ορόφους στους οποίους λειτουργούν οι κλινικές και τα τμήματα του Νοσοκομείου (πρώτος όροφος κλινικές: Χειρουργική, Ορθοπεδική, ΩΡΛ, Ουρολογική, Οφθαλμολογική, δεύτερος: Μαιευτική - Γυναικολογική και τα Χειρουργεία, και τρίτος: Παθολογική, Καρδιολογική, Παιδιατρική, Πνευμονολογική).
  • Στο Α' υπόγειο οι Τεχνικές Υπηρεσίες: το Μηχανοστάσιο, η Αποστείρωση, τα Μαγειρεία, η Τραπεζαρία, οι Αποθήκες Υλικού και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, και στο Β' υπόγειο τα Πλυντήρια.Νέο

Αφίσσα για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας & Φυλλάδιο


«Φυλλάδιο για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας »

Νέο

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων»

Νέο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ- ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Αίτηση χορήγησης Ιατρικών Βεβαιώσεων από τον Ιστότοπο του Νοσοκομείου πηγαίνοντας στο μενού e-Υπηρεσίες --> Οδηγίες

Νέο

Ανακοίνωση για εγγραφές υποψηφίων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ σχολικού έτους 2023-2024

Για τις Εγγραφές των Υποφηφίων του ΔΙΕΚ πηγαίνουμε στις Ανακοινώσεις-->Τα Νέα μας

Νέο

Επιλεγέντες Α' & Γ Εξαμήνου Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν Άμφισσας εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Επιλεγέντες Α' & Γ Εξαμήνου Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν Άμφισσας εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 πηγαίνουμε στις Ανακοινώσεις-->Τα Νέα μας

Νέο

Πρόσκληση στον Αγιασμό του Δ.Ι.Ε.Κ στο Γ.Ν Άμφισσας

Πρόσκληση στον Αγιασμό του Δ.Ι.Ε.Κ στο Γ.Ν Άμφισσας πηγαίνουμε στις Ανακοινώσεις-->Τα Νέα μας

Νέο

Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων