2265 022 222 • 2265 350 181

Νοσηλευτική Σχολή

Περιγραφή

Στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας λειτουργεί από τον Μάιο του 1990 Σχολή Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής διετούς φοίτησης με αριθμό σπουδαστών κατ' έτος 25.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2265 350 121