2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr