2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr

Επιστημονικό Συμβούλιο

Αποστολή και ρόλος

Το ΕΣ γνωμοδοτεί για επιστημονικά θέματα και για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του νοσοκομείου. Καταρτίζει το μηνιαίο πρόγραμμα των ιατρών, συγκροτεί και εποπτεύει τις δραστηριότητες των επιστημονικών επιτροπών του νοσοκομείου. Οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις και τη βιβλιοθήκη. Επιτηρεί την τήρηση των αρχών της Ηθικής και της Δεοντολογίας και εισηγείται μέτρα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα άτομα που το αποτελούν στο νοσοκομείο μας είναι οι :

Τακτικά μέλη

Μουράντ Αναστάσιος, Ιατρός Διευθυντής Οφθαλμολογίας, Πρόεδρος Ε.Σ.

Δημόπουλος Σεραφείμ, Ιατρός, Επιμελητής Α΄ Μ-Γ, μέλος

Ξηρού Βιολέττα,Επιμελήτρια Β΄ Οδοντιατρικής ,μέλος

Κούτρα Ευγενία, ΠΕ Φαρμακοποιός, μέλος

Πατσίκας Νικόλαος, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, μέλος

Νίκη Γαλάτου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc , Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

Μαργώνης Γεώργιος, ΠΕ Βιολόγων

Κουτούδη Παντούλα, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων με βαθμό Α

Καραλή Μαρία, ΤΕ Νοσηλεύτρια με βαθμό Α΄

Απόφαση 1125/ΔΣ/10-12-2019