2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr

Διοίκηση

Διοικητής: Γεωργίου Χαρίλαος διορίστηκε σύμφωνα με το (ΦΕΚ 16/14-01-2020)

Διοικητής: Γεωργίου Χαρίλαος διορίστηκε σύμφωνα με το (ΦΕΚ 16/14-01-2020)

Ίδρυση και λειτουργία

Ίδρυση Νοσοκομείου: ΦΕΚ 59/A΄/10.03.1955

Λειτουργία Νοσοκομείου: ΦΕΚ 10/B΄/09.01.1989

Οργανισμός Νοσοκομείου: ΦΕΚ 3496/B΄/31.12.2012