2265 022 222 • 2265 350 181

Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Πληροφορίες

Νέο Ενημέρωση για το ΚΕΦΙΑΠ Άμφισσας

27 Ιουνίου 2019

Ενημέρωση για το ΚΕΦΙΑΠ Άμφισσας

Σταθερό Τηλέφωνο ΚΕΦΙΑΠ : 2265072529