2265 022 222 • 2265 350 181

Ιατρική Υπηρεσία - Παθολογικός Τομέας

Πνευμονολογική Κλινική

H Πνευμονολογική Κλινική στεγάζεται στον 3ο όροφο και έχει 3 κλίνες. Ο εξοπλισμός των θαλάμων και οι κλίνες είναι υπερσύγχρονες τεχνολογικά ώστε να καλύπτουν λειτουργικά όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των ασθενών αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.