2265 022 222 • 2265 350 181

Ιατρική Υπηρεσία - Χειρουργικός Τομέας

Οδοντιατρική Κλινική

H Οδοντιατρική Κλινική στεγάζεται στον 1ο όροφο και έχει 1 κλίνη. Εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία χρήζουν οδοντιατρικής περίθαλψης.